دعوت به همکاری

عنوان شغلی رشته تحصیلی سابقه کار دانش و مهارت های مورد نیاز
توسعه دهنده جاوا فارغ التحصیل رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار/ IT حداقل دو سال سابقه مرتبط تسلط به java core
اشنایی با فریم ورک های Spring Cloud و Spring Boot
اشنایی با انواع API اشنایی با مفاهیم الگو های طراحی
اشنایی با فریم ورک های سمت فرانت اند
اشنایی با مفاهیم مدلسازی و طراحی بانک اطلاعاتی
اشنایی با فرایند تولید نرمافزار به روش اسکرام
کارشناس پشتیبانی نرم افزار (میز خدمت) رشته های تحصیلی کامپیوتر، حسابداری، مالی و بانکی حداقل دو سال سابقه کار آشنا به سیستم های بانکی و مفاهیم حسابداری
مسلط به ICDL
آشنا به مفاهیم ITIL
مهارت کارگروهی و روابط عمومی
سابقه کار پشتیبانی