امکان صدور کارت در باجه های بانکی روستایی

پست بانک ایران به عنوان پیشروی ارائه خدمات بانکی، علاوه بر برخورداری از بیش از 400 شعبه فعال در شهرهای ایران، در حال حاضر در زمینه ارائه انواع خدمات گسترده بانکی در قالب 6000 باجه در سراسر کشور به ویژه روستاهای سراسر کشور فعال می باشد.

با توجه به این موضوع، پست بانک ایران از گسترده ترین شبکه ارائه خدمات بانکی در جامعه روستایی کشور برخوردار می باشد.

این امر تاثیر بسزا در کمک به هموطنان روستایی داشته و حتی در کند نمودن روند مهاجرت به شهرها نیز موثر بوده است.
اما با توجه به آنکه تا کنون محدودیت هایی در ارائه برخی خدمات برای باجه های بانکی روستایی وجود داشته، باز هم مردم روستا کماکان جهت دریافت برخی از خدمات باید به شعب در شهرها مراجعه می کردند

که این امر نیز با همکاری پست بانک ایران و شرکت سکه به صورت جدی در دست اقدام می باشد تا امکان استقلال باجه های بانکی روستایی از شعب در ارائه خدمات به طور کاملا میسر گردد.

در این راستا و از اواخر سال 1399 خدمت امکان صدور انواع کارت برای تمام باجه های بانکی روستایی فراهم گردیده به نحوی که مشتری به محض مراجعه و افتتاح سپرده در هر باجه بانکی روستایی کارت بانکی خود را نیز در همان زمان دریافت خواهد نمود.