کارت اعتباری مروارید

عملکرد کارت اعتباری مروارید:

عملکرد کارت اعتباری مروارید (credit card) بر مبنای خرید به صورت اعتباری می باشد.

بدین صورت که تخصیص اعتبار ازطرف بانک به مشتری انجام می گیرد و متعاقب آن، مشتری می تواند طی زمان معین (معمولا ظرف یک سال) با استفاده از این کارت خرید نماید.

همچنین امکان استفاده مجدد از این خدمت برای مشتری پس از بازپرداخت به موقع اعتبار دریافتی خود فراهم می باشد.

پست بانک ایران در راستای حمایت از تولید ملی و رونق کسب کارهای داخلی و همچنین به منظور افزایش قدرت خرید مشتریان خود طرح کارت اعتباری مروارید را با همکاری شرکت سکه اجرا نموده است .

طبق این طرح، دارنده کارت می تواند به اندازه سقف اعتبار دریافتی از فروشگاه ها و پایانه های طرف قرداد بانک کالا و خدمات مورد نظر خود را تهیه نموده و مبلغ آن را به صورت اقساط 36 ماهه به بانک پرداخت نماید .

این طرح موجب افزایش فروش کالا و خدمات شرکت ها و تولیدکنندگان و همچنین افزایش قدرت خرید کالا و خدمات و سهولت پرداخت وجه برای مشتریان بانک در سراسر کشور خواهد شد.