سامانه سجام در باجه های بانکی روستایی

تاریخ:1401/01/16

ایجاد فرصت برابر برای روستاییان و مناطق کمتر توسعه‌یافته در بهره‌مندی از خدمات، یکی از اهداف محوری پست‌بانک ایران است. با افزایش اقبال جمعیت روستانشین کشور به حضور در بازار سرمایه و امکان خریدوفروش سهام عدالت و سایر اوراق بهادار، توجه به ارائه خدمات احراز هویت و دریافت کد سجام نیز اهمیتی ویژه پیدا کرده است. 

شرکت سامانه های کاربردی کلان همگام ، پس از نیازسنجی، تحلیل و ایجاد بستر لازم برای تولید نرم‌افزار احراز هویت اختصاصی برای جامعه روستایی و همچنین اتصال به سامانه‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار؛ امکان احراز هویت متناسب با استانداردهای بازار سرمایه را در کلیه ی باجه های بانکی روستایی در کشور فراهم کرده است.