افزایش سقف کارت اعتباری پست بانک تا 2 میلیارد ریال

تاریخ:1401/02/01

کارت اعتباری، کارتی است که بانک به وسیله آن در چهارچوب ضوابط به مشتری تا سقف معینی اعتبار اعطا می‌کند تا مشتری بتواند از طریق  پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت اینترنتی اقدام به سفارش یا خرید کالا و خدمات تا سقف اعتبار تعیین شده کند و مبلغ خرید را براساس شرایط تعیین شده به بانک بازپرداخت کند.

به دنبال ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف کارت اعتباری، سقف کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه در پست بانک ایران از ۵۰۰ میلیون ریال به ۲ میلیارد ریال افزایش یافت.در این راستا شرکت سامانه های کابردی کلان همگام الگو های کارت اعتباری را در نرم افزار بنکو به 2 میلیارد ریال افزایش داده است.

کارت‌های اعتباری مرابحه حداقل دارای ۱۰ میلیون ریال و حداکثر۲ میلیارد ریال اعتبار است و سود تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ۱۸ درصد تعیین شده است.