صدور کارت خانواده:

تاریخ:1401/01/17

به منظور توسعه و گسترش خدمات نوین الکترونیکی در سطح جامعه، پست بانک ایران با همکاری شرکت سامانه های کاربردی کلان همگام و نیز شرکت توسن، کارت خانواده را بعنوان خدمتی جدید برای مدیریت وجوه اشخاص از طریق کلیه شعب پست بانک صادر خواهد شد. ‌‎

هموطنان می‌توانند با دریافت کارت خانواده پست بانک ایران به عنوان سرگروه حق برداشت از یک حساب اعم از قرض الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت خود را به اشخاص درجه یک خانواده شامل پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر و برادر واگذار نموده و از خدمات نوین بانکی آن بهره مند شوند

کارت خانواده پست بانک نوعی کارت برداشت است که به نام مشتریان وابسته صادر شده و دارندگان کارت مذکور در صورت کفایت موجودی حساب سرگروه، اختیار برداشت نقدی از طریق دستگاه‌های بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات عضو شبکه شتاب، خرید از طریق درگاه‌های اینترنتی، پایانه‌های فروشگاهی و پرداخت الکترونیکی قبوض مصرفی را تا سقف مشخص شده دارد.