یک آمار عجیب/سپرده گذاران بانکی چقدر درآمد داشتند؟

میزان سود بانکی پرداختی به سپرده گذاران برابر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که درآمد شرکت های دولتی در این سال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است .
این نسبت بدان معناست که هزینه مفت‌خوارگی برای کشور، زیاد و درآمدِ کار و تولید کم بوده است ، بانک‌ها در بدترین شرایط به سپرده‌های بانکی بهره ۱۵ درصد پرداخت می‌کنند چه کسی حاضر است در کار تولیدی که ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و در پایان سال مالیات بر درآمد می‌پردازد، در تولید سرمایه‌گذاری کند؟

بهره بانکی در سال ۱۳۹۴ دستمزد ۱۱ میلیون نفر نیروی کار را تامین می‌کرد و ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی و ۱۹ درصد کل نقدینگی کشور را تشکیل می‌داد. اگر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به سوی تولید و عمران هدایت می‌شد، رشد ۸ درصد اقتصاد ممکن می‌شد و تولید و اشتغال کشور سامان می‌گرفت و بیکاری رخت بر می‌بست.