تمهيدات جديد بانك مركزی برای ارز زائرين اربعين حسينی

بانک مرکزی به منظور رفاه حال زوار اربعین حسینی، تمهیدات جدیدی را با همکاری بانک ملی، درخصوص ارز این زوار اجرایی کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، درپی مشکلات پیش آمده در پرداخت ارز زوار اربعین در روز چهارشنبه که عمدتاً به خاطر قطعی پی درپی اینترنت عراق و محدودیت باجه ها رخ داده بود، شب گذشته جلسه اضطراری در دفتر دکتر همتی، رییس کل بانک مرکزی، با حضور مسئولان بانک ملی تشکیل و طی آن تصمیمات مهم و ضربتی اتخاذ شد.
براین اساس رییس کل بانک مرکزی دستورات ویژه ای را برای بسیج امکانات و نیروها و اعزام شبانه آنها به عراق و اتخاذ روش های متفاوت برای تایید و پرداخت ارز صادر کرد که با همکاری بسیار خوب و قابل تقدیر مدیران و کارکنان بانک ملی از صبح پنجشنبه عملیاتی و به تدریج مشکل رفع و پرداخت ارز روان شد.
بنابه این گزارش ذخایر دیناری بانک مرکزی كه تا چند روز پیش در بانک عراقی، توسط بانک مرکزی عراق مسدود شده بود؛ بلافاصله بعد از آزاد شدن منابع، قصد انتقال اسکناس به داخل کشور بود که به دلیل مقررات بانک مرکزی عراق انتقال آن مقدور نشد. لذا تنها راه باقیمانده تحویل دینار در داخل عراق بود که بانک ملی ایران مسئولیت توزیع آن را به عهده گرفت.
در پایان تأکید می شود، بانک مرکزی مبلغ ۲۰۰میلیارد دینار عراق برای این منظور اختصاص داده است.