درخواست همکاری

فایل رزومه

فرمت فایل مورد قبول برای رزومه Doc، Docx و PDF با حداکثر حجم ۴MB می باشد.

تصویر پرسنلی

فرمت مورد قبول برای فایل تصویر پرسنلی png یا jpg و با حداکثر حجم ۱MB می باشد.

[recaptcha]