کسب مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

با کسب مجوز فعالیت شرکت سامانه های کاربردی کلان همگام از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران ، این شرکت تحت پوشش نظام صنفی رایانه ای استان تهران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به فعالیت می پردازد.