چشم انداز و ماموریت سکه

ماموریت سکه

ایجاد بسترهای لازم به منظور ارائه خدمات پولی، مالی و کسب و کار با کیفیت به اقشار مختلف شهری و روستایی، در راستای توسعه خرده بانکداری، با بکارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) و بهره مندی از ظرفیت های علمی و تخصصی با لحاظ برنامه های توسعه کشور و سیاست های اقتصاد مقاومتی

چشم انداز سکه

پیشرو در تسهیل امور مالی، بانکی و کسب و کار بويژه اقشار روستایی کشور