کارت اعتباری مروارید

عملکرد کارت اعتباری مروارید: عملکرد کارت اعتباری مروارید (credit card) بر مبنای خرید به صورت اعتباری می باشد. بدین صورت که تخصیص اعتبار ازطرف بانک به مشتری انجام می گیرد و متعاقب آن، مشتری می تواند طی زمان معین (معمولا ظرف یک سال) با استفاده از این کارت خرید نماید….

مطالعه بیشتر